Spam & Emailphishing voorkomen - DMARC

Elke organisatie gebruikt e-mail, echter is dit ook een van de meest foutgevoelige communicatiemethoden. Zowel inkomende mail als uitgaande e-mails kunnen dreigingen bevatten zoals spam, phishing (Business Email Compromise/CEO Fraude) en datalekken. Daarnaast maken veel organisaties ook gebruik van zakelijke e-mail dienstverleners die namens de organisatie mailing mogen versturen, dit brengt ook veel risico’s met zich mee (spamlijst).

Voorkom spam en e-mailphishing met DMARCSaaS.

Amitron introduceert: DMARC as a Service (DMARCSaaS).

Binnen deze dienstverlening wordt DMARC authenticatie monitoring (SPF en DKIM) afgestemd op het door de organisatie gehanteerde e-mailbeleid voor in- en uitgaande e-mail. Met als resultaat dat ‘correct’ e‑mailverkeer vrij van spam en phishing de norm wordt.

DMARC staat voor: Domain-based Messaging Authentication, Reporting & Conformance. Dit is een protocol voor e-mail authenticatie, beleid en rapportage. DMARC borduurt voort op het Sender Policy Framework (SPF) en Domain Keys Identified Message (DKIM), dit zijn gestandaardiseerde e-mail authenticatie protocollen.

DMARC geeft de e-mail verzendende partij de mogelijkheid om beleid te formuleren wat er met zijn e-mail moet gebeuren wanneer de authenticiteit van de e-mail niet vastgesteld kan worden. Dit biedt tevens rapportage mogelijkheden, zodat de legitieme en niet-legitieme uitgaande e-mailstromen gedocumenteerd worden. De ontvangende partij kan middels een DNS lookup het beleid van de afzender volgen. Dit maakt DMARC een belangrijk wapen tegen e-mailphishing. Een visie die ook gedeeld wordt door de Nederlandse overheid, die DMARC verplicht voor alle overheidsinstanties

Op alle overheidsdomeinnamen moet DMARC worden toegepast, ook op domeinen waarvan niet wordt gemaild, én op alle mailservers waarmee de overheid e-mail ontvangt - Bart Knubben (Adviseur intern- en beveiligingsstandaarden) -

Niemand wil reputatieschade oplopen, doordat kwaadwillende misbruik maken van hun mail domein in phishing campagnes.
Laat onze consultants u begeleiden in het stap voor stap activeren van DMARC authenticatie monitoring.

Datasheet